Human Resources Department

Human Resources Department is a special educational department which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited Bachelor's, Master's and MBA study programmes.

Tuition and specialized consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via Study Form/Contact the Lecturer.

Department recommends

Study Subjects

Andragogy Management Psychology and Sociology Psychology I
Communication Skills Management Sociology Psychology II
Community Work Managerial Decision-Making Social Pathology
Corporate Culture Managerial Skills Social Pedagogy
Human Resources Development Negotiation and Problem Solving Social Work Management
Human Resources Management I Organization Culture Sociology
Human Resources Management II Personnel Business Management  
Leadership Personnel Management  

 

< zpět

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Labour Behaviour Motivation

Graduate from Fraculty of Arts at Charles Univeristy in Prague and University of Economics, Prague.

Publications

  • PALÍŠKOVÁ, Marcela, LEGNEROVÁ, Kateřina, STŘÍTESKÝ, Marek, ŠMÍD, David: Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky. Praha: C. H. Beck. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-702-6. – vyjde jaro 2019
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela. Personalistika v digitálním věku. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol. Prognostika. Praha, C. H. Beck. Beckova edice ekonomie. ISBN zatím nepřiděleno – vyjde jaro 2019
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování personálního managementu. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír, MOOS, Petr, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PASTOR, Oto, SVÍTEK, Miroslav, SVOBODA, Libor a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Praha, C. H. Beck, 2015, s. 199–214. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9.
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Dopad ekonomické recese na zaměstnanost v zemích Evropské unie. In: SOUKUP, J. a kol. Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace.Praha: Managemet Press, 2015, kap. 4.1. ISBN 978-80-7261-281-9.
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2014. 240 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-270-0.