VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Forma a průběh studia

Čas čtení: 1 min.Forma a průběh studia

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P), kombinované (K) a distanční (D) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Do školy ve všední den

 • realizována formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr)
 • Frekvence výuky: 2 - 4 dny/týden
 • Vzorový rozvrh prezenční formy studia pro bakalářské a magisterské studijní programy

Studium o víkendu

 • Kombinovaná forma studia I formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr)
 • Frekvence výuky: 1 - 2 víkendové dny/měsíc
 • Vzorový rozvrh kombinované formy studia pro bakalářské a magisterské studijní programy

Studium 1x / trimestr

 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět)
 • Frekvence výuky: 2 - 3 výukové bloky/akademický rok (1x za trimestr)

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • On.line formou prostřednictvím eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení, eBooks a Studijní materiály)
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta
 • Zkrácení doby studia vzhledem k vysoké míře individualizace
 • Zahájení studia kdykoli v průběhu roku
 • Aktuálně pouze pro mezinárodně akreditované programy BBA / MSc./ MBA / Ph.D.

Frekvence výuky

Forma studia (frekvence výuky)PoÚtStČtSoNe
Prezenční (7 dní)   X X X      
Kombinovaná I (14 - 21 dní)           X (X)
Kombinovaná II (trimestr) X X X X X    
Distanční (trimestr) - - - - - - -

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok.

Studijní program
FormaVýukové dnyPočet výukových dní
Bc./Ing. Prezenční pondělí až pátek* 2 - 4x
Bc./Ing. Kombinovaná I sobota, neděle* 1 - 2x
Bc./Ing. Kombinovaná II pondělí až pátek 7 - 10x
BBA/MSc./MBA Distanční on-line individuálně
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijního předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEMObsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).

Změna formy studia na VŠEM

Žádost o změnu formy studia (např. z prezenční na kombinovanou) s uvedením důvodu student podává nejpozději 30 dnů před skončením trimestru předcházejícího počátku předpokládaného přestupu (1.7., 1.12., 1.3.) prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

 • Změnu formy studia lze provést od začátku trimestru
 • Změna formy studia je možná jedenkrát v rámci standardní doby studia
 • Změna formy studia podléhá administrativnímu poplatku dle Administrativního ceníku.