Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D.

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D.

Managerial Economics

Education:
Ing. - University of Economics in Prague, Faculty of Economics, graduate 1984, specialization Political Economy
Ph.D. - University of Economics in Prague, Faculty of Business Administration, graduate 2005, specialization Business Economics and Management
Mgr. - Charles University, Faculty of Science, graduate 2009, specialization Teaching Geography for Secondary Schools.
RNDr. - Charles University, Faculty of Science, graduate 2010, specialization Geography

Further education:
1. Extraordinary study of journalism at the Faculty of Journalism of Charles University in 1982-84
2. Postgraduate study "Economic Management" at the Faculty of Business Administration of the University of Economics in 1997-98
3. Additional study "Teaching of Economic Objects" at the Faculty of Finance of the University of Economics in 2005-07

Publications

 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Nevinný bratrovrah. Brno : Moba, s. r. o, 2017. 300 s. ISBN 978-80-243-7624-0. 1. vyd.   
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Tunel do neznáma. [online]. Praha : Studentskýlist z. s, 2017. 2 s. eISSN 1213-8576. Dostupné z: http://www.ilist.cz/clanky/tunel-do-neznama.   
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. The question of peak oil. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 292–301. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/10-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SIRŮČEK, Pavel. Determination of Conditions of Growth by Deformation of Kondratiev Cycles. In: HAMERNÍKOVÁ, Bojka (ed.). Proceedings od the 10th International Conference European Entrepreneurship Forum 2016 : Economic Growth and Economic Policy. Praha, 04.11.2016. Brno : Newton Books, 2017, s. 34–41. ISBN 978-80-87325-10-0. Projekt Competitiveness.
 • ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. A Simple Model for Calculation of a Natural Rate of Unemployment. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1–9. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/79-Adamek-Petr-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SIRŮČEK, Pavel. Is the fifth wave really in progress? In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 344–353. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/78-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Počátky vědecké teorie hospodářského cyklu. In: KUBŮ, Eduard, SOUKUP, Jindřich, ŠOUŠA, Jiří. Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Praha, Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 133–140. 606 s. ISBN 978-80-7415-115-6.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. New Approaches to Employment Policy in the European Union and the Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 335–347. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/25-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. The Scientific Beginnings of the Theory of the Business Cycle. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 19.08.2013 – 21.08.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 339–346. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/113-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. The consequences of immigration on the labor market in the Czech Republic. In: PAVELKA, Tomáš (ed.). International Days of Statistic and Economics at VŠE. Praha, 22.09.2011 – 23.09.2011. Slaný : Melandrium, 2011, s. 145–150. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. The Evolution in the EU Strategy of Active Policy Employment – The Czech Republic Case. In: PAVELKA, Tomáš, LÖSTER, Tomáš (ed.). International Days of Statistics and Economics. Praha, 13.09.2012 – 15.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 1–10. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HOŘEJŠÍ, Bronislava, SOUKUP, Jindřich. Účinky přímých zahraničních investic a vliv krize na ně. 1. vyd. Praha : Melandrium, 2011. 67 s. ISBN 978-80-86175-74-4.    
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří (ed.). Účinky toků přímých zahraničních investic a vliv krize na ně. 1. vyd. Praha : Melandrium, 2011. 67 s. ISBN 978-80-86175-74-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Virtual school for exceptionally talented pupils. In: KVASNIČKA, Roman (ed.). Efficiency and Responsibility in Education 7th International Conference. Praha, 10.06.2010 – 11.06.2010. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2010, s. 64–70. ISBN 978-80-213-2084-0.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Akcelerace vývozu kapitalu z ČR. In: Jak dál po krizi [CD-ROM]. Praha, 16.06.2010. Praha : Oeconomica, 2010, s. 635–638. ISBN 978-80-245-1702-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Vývoz přímých investic do zahraničí se zrychluje. In: LÖSTER, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 09.09.2010 – 10.09.2010. Praha : VŠE, 2010. 5 s. ISBN 978-80-86175-69-0.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomie. 2. vyd. Praha : Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří (ed.). Makroekonomie. 2. vyd. Praha : Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Po Mnichovu všechno jinak. 1.vyd. Brno : Tribun EU, 2008. 268 s. ISBN 978-80-7399-561-4.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomie – učebnice. 1.vyd. Slaný : Melandrium, 2009. 248 s. ISBN 978-80-86175-64-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomické účinky toků PZI do a z ČR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 17.09.2009 – 18.09.2009. Praha : VŠE, 2009. 6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 1 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Čerpání eurofondů v podmínkách SR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 1 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Čerpání eurofondů v podmínkách Slovenské republiky. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86175-61-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice v ČR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86175-61-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, LÖSTER, Tomáš. Přímé zahraniční investice v ČR jejich význam a jejich účinky na českou ekonomiku. 1.vyd. Brno : Tribun EU, 2008. 76 s. ISBN 978-80-7399-624-6.
 • SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie: moderní přístup. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4. (Další autoři: POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří).
 • MACÁKOVÁ, Libuše, ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Migratory Flows and Unemployment Rate After Accession of the CR into the EU. In: PAVELKA, Tomáš, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta, BREŇOVÁ, Lubomíra, PRŮCHA, Štěpán. Mezinárodní pracovní mobilita po vstupu ČR do EU. Slaný : Melandrium, 2007, s. 74–81. ISBN 978-80-86175-59-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přísliby a rizika přistěhovalectví do ČR. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha, 13.09.2007 – 14.09.2007. Praha : VŠE FPH, 2007. 8 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Zlepšení dostupnosti dopravy. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Energetická politika EU a Česká republika. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Dopravní infrastruktura v ČR v porovnání se západní Evropou. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0275-7.
 • MACÁKOVÁ, Libuše, ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Employment and Labour Migration after Accession of the Czech Republic into the EU. In: Employment and Labour Force Migration Issues. Riga, 01.02.2007 – 03.02.2007. Riga : International school of Economics and Business Administration, 2007, s. 35–42. ISBN 978-9984-705-22-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Unemployment as a social problem in the EU. In: Determinanty sociálného rozvoja. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica, 25.05.2007 – 26.05.2007. Banská Bystrica : Ekonomická univerzita M.Bela, 2007, s. 139–148. ISBN 80-8083-280-3.
 • NEČADOVÁ, Marta. Volba transformační strategie v ČR. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. Sestavovatelské práce Zuzana Džbánková. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přistěhovalectví do ČR – klady a zápory tohoto jevu. Slaný : Melandrium, 2006. 15 s.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-86175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 4 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Podniková kultura – nástroj efektivního řízení moderní firmy. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-96175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 9 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Podnikatelské prostředí v ČR před vstupem do EU – primární výzkum. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Zdravá podniková kultura – předpoklad adaptace. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • NEČADOVÁ, Marta. Privatizace v České republice – použité metody a důsledky pro podnikovou sféru. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • NEČADOVÁ, Marta. Reálná a nominální konvergence – problémy české ekonomiky v procesu připojování ČR k EU. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • ADÁMEK, Petr. Trh práce v podmínkách ČR. [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2003. 70 s. Multimediální pomůcka k předmětu. (Další autoři: HALFAROVÁ, Lenka, DOBRYLOVSKÝ, Jiří).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Trh práce v ČR v komparaci se standardy Evropské unie. In: Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005. Bratislava, 24.11.2005 – 25.11.2005. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s. 234–237. ISBN 80-225-2107-8.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Trh práce v ČR v procesu začleňování do evropské integrace. In: Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno, 03.03.2005 – 0.03.2005. Brno : Konvoj, 2005, s. 7–11. ISBN 80-7302-093-9.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Země a impérium. Praha : Triton, 2005. 340 s. Trifid. ISBN 80-7254-645-7.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Přímé zahraniční investice z Itálie. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování k EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 115–118. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Česká ekonomika a zahraniční investice. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 112–114. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice v ČR a jejich dopady na základní makroekonomické ukazatele ČR. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 89–111. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Česká republika jako nový člen Evropské unie. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 52–56. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímě zahraniční investice v ČR, jejich význam a jejich účinky na českou ekonomiku : Doktorská disertační práce. 2005. 186 s.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Přímé zahraniční investice z Itálie. In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací – nová teorie ekonomiky [CD-ROM]. Praha, 15.04.2005. Praha : Oeconomica, 2005, s. 235–239. ISBN 80-245-0879-6.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Motivy příchodu italských investorů do ČR a jejich vliv na technologický inovační proces. In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací – nová teorie ekonomiky [CD-ROM]. Praha, 15.04.2005. Praha : Oeconomica, 2005, s. 229–234. ISBN 80-245-0879-6.
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Adaptace podnikové sféry na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování. Obhájeno 15.10.2003. Praha : VŠE, 2003. 127 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha : Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4. (Další autoři: KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, MIKOVCOVÁ, Hana, SEDLÁČKOVÁ, Helena, HRŮZOVÁ, Helena, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
  ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR a v EU. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha, 20.05.2004 – 21.05.2004. Praha : VŠE, 2004, s. 19–24. ISBN 80-245-0678-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 3, s. 431–433. ISSN 0032-3233.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Behavioristické koncepce řízení firmy jako požadavek doby. In: Ekonomika a management 2003. Praha, 10.09.2003 – 12.09.2003. Praha : VŠE, 2003, s. 60. ISBN 80-239-1538-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2003. Bratislava, 06.11.2003 – 07.11.2003. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003, s. 12–15. ISBN 80-225-1759-3.
 • SOUKUP, Jindřich. Multimediální pomůcka k předmětu Mikroekonomie I. [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2003. 102 s. (Další autoři: MACÁKOVÁ, Libuše, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka).
 • SOUKUP, Jindřich. Ekonomie pro veřejnou správu. [CD-ROM]. Praha, 2003. 120 s. On-line učební pomůcka. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, MACÁKOVÁ, Libuše, HALFAROVÁ, Lenka, KRAMEŠ, Jaroslav).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Perspektivy stavebnictví v transformované ekonomice ČR. In: KOPALOVÁ, Helena, FILIPOVÁ, Michaela (ed.). VI. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha, 04.12.2002. Praha : VŠE FPH, 2002, s. 85–93. ISBN 80-245-0404-9.
 • SOUKUP, Jindřich, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka. Základní kurz mikroekonomie – online [online]. 1. vyd. Praha : VŠE FPH, 2001. 325 s. Dostupné z: http://badame.vse.cz/dce-learning. (Další autoři: MACÁKOVÁ, Libuše).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Má ekonomická teorie perspektivitu? In: Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Praha, 22.10.2002. Praha : VŠE, 2002, s. 116–118. ISBN 80-7262-193-9.