VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Cena rektora VŠEM

Cena rektora VŠEM

Cena rektora VŠEM o nejlepší odbornou práci na VŠEM v oblastech seminárních a závěrečných prací, případových studií, výzkumných a rozvojových projektů), je určena pro studenty a akademické pracovníky VŠEM.

Seminární a závěrečné práce, Případové studie, Výzkumné a rozvojové projekty

Systém udělování Ceny rektora

 • Soutěžit mohou seminární práce, bakalářské a diplomové práce (obhájené), připadové studie, výzkumné/rozvojové projekty publikované v daném akademickém roce.
 • Odborné práce mohou být nominovány studenty, absolventy a akademickými pracovníky VŠEM v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (formát doc, docx, pdf).
 • Do užšího výběru se dostávají práce, které obdržely hodnocení „výborně“ od všech oponentů i komise.
 • Následně práce hodnotí komise tvořená prorektorem pro studium, vedoucí pro odboru pro pedagogickou činnost, vedoucí rektorátu a zástupci z řad akademických pracovníků.
 • Komise vybírá nejlepší práce v kategorii seminární práce, bakalářská práce a diplomová práce.
 • VŠEM si vyhrazuje právo neudělit žádnou cenu v případě nekvalitních prací.
 • Vítězové jednotlivých kategorií mají nárok na stipendium na nové studium na VŠEM (Bc., Ing., MBA).

Cena rektora VŠEM za AR 2016/2017

 • Diplomová práce: Homola Tomáš (Marketingová komunikace na internetu se zaměřením na online public relations)
 • Bakalářská práce: Schaffer Jiří (Automatické strategie v PPC kampaních)
 • Seminární práce: Kristýna Uxová (Informací k nákupu)

Cena rektora VŠEM za AR 2015/2016

 • Diplomová práce: Krešneová Tereza (Komunikační kampaň vybrané organizace)
 • Bakalářská práce: Freudlová Eliška (Zavedení řízení pracovního výkonu v organizaci)
 • Seminární práce: Jelínková Tereza (Průzkum stávajícího systému BOZP v konkrétní stavební společnosti B-H Systém s.r.o. a návrh opatření vedoucích ke zlepšení uplatňované politiky BOZP do budoucnosti)

Cena rektora VŠEM za AR 2014/2015

 • Diplomová práce: Gibbs Dana (Uplatnění žen v managementu v teorii a ve vybrané organizaci)
 • Bakalářská práce: Jančárová Ludmila (Lean Six Sigma v konkrétním výrobním závodě)
 • Seminární práce (1. místo): Kutá Anna (Projevy neverbální komunikace uchazeče při náborovém procesu)
 • Seminární práce (2. místo): Šimek Dan (Finanční analýza společnosti SPORTEN, a.s.)
 • Seminární práce (3. místo): Šuchterová Rebeka (Vplyv módnych blogov na nákupný rozhodovací proces vybranej cieľovej skupiny)

Cena rektora VŠEM za AR 2013/2014

 • Diplomová práce: Špundová Lenka (Srovnání vybraných ubytovacích portálů)
 • Bakalářská práce: Kohout Martin (Zavedení Basel III v EU)
 • Seminární práce (1. místo): Stachová Soňa (Stanovení hodnoty podniku ABC, s.r.o.)
 • Seminární práce (2. místo): Šmídová Petra (Analýza řízení pracovního kapitálu vybraných společností v letech 2007 - 2012)
 • Seminární práce (3. místo): Bukva Radan (Identifikace příčin neúspěchu změny v podniku)

Cena rektora VŠEM za AR 2012/2013

 • Diplomová práce: Hýbler Václav (Využití efektivních metod rozvoje zaměstnanců v konkrétním malém podniku)
 • Bakalářská práce: Prílesan Martin (Řízení rizik v projektech)
 • Seminární práce (1. místo): Žáková Petra (Zhodnocení klasických přístupů ke komplexní charakteristice finančního zdraví firmy (bankrotní a bonitní modely))
 • Seminární práce (2. místo): Funková Ivana (Zhodnocení dopadu změn úhradové vyhlášky systému zdravotní péče v roce 2012 na ekonomiku Odd. lékařské genetiky s predikcí budoucího vývoje v roce 2013)
 • Seminární práce (3. místo): Pospíšilová Veronika (Vývoj inovací kakaového prášku Granko)

Ceny rektora VŠEM od roku 2009

 • Pavlíček Ivo (Řízení rizik v investičních projektech nktc CZ)
 • Hrašková Daniela (Podnikateľské prostredie na Slovensku)
 • Zeman Radek (Bankrotní a bonitní modely při hodnocení podniku P-D Refractories CZ, a. s.)
 • Roreček Pavel (Analýza formací kontrakce a expanze denních rozpětí devizových trhů)
 • Bérešová Martina, Zavedenie EURA na Slovensku, informačná a vzdelavacia kampaň, ISM Prešov, Slovensko (bakalářská práce)
 • Kolomazník Jiří, Trendy českých podniků v oblasti získávání pracovníků, VŠEM
 • Douda Tomáš, Plán zajištění jakosti - Táhlo omezovače dveří, SVŠES
 • Létalová Veronika, Řízení komunikace oddělení zákaznických služeb ve společnosti Wanzl Spol. s.r.o., MVŠO (bakalářská práce)
 • Donátová Lucie, Finanční analýza společnosti ABC, VŠEM
 • Mikoláš Pavel, Zavádění výroby světové třídy v podniku potravinářského průmyslu, VŠP
 • Charouz Pavel, Cestovní ruch a terorismus, VŠO