VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Termíny prezentací SP/ZP/PP

23. 4. 2020 16:45 vytvořil: Markéta Eidrnová

Byly vypsány další termíny prezentací písemných prací (SP/ZP/PP), které budou realizovány prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM. Přihlášení na prezentace SP/ZP/PP je podmíněno klasifikací (1 - 3) písemné části od hodnotitele v SIS VŠEM/E-index a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Workshop (videoforum) Tips&Tricks jak psát práce

23. 4. 2020 10:31 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Tips&Tricks jak psát práce s Ing. Kamilou Tišlerovou, Ph.D.

Jak se popasovat s napsáním závěrečné práce? Vyhnout se zoufalství, ztrátám času, bloudění v kruhu... Pojďme objevit způsoby self-managementu, aby vynaložené úsilí přineslo své ovoce - tj. jak vyrobit závěrečnou práci bez utrpení a aby se nám to tak zalíbilo, že se budeme rádi vrhat do dalších projektů.

Workshop s Ing. Kamilou Tišlerovou, Ph.D., která zastupuje katedru marketingu, proběhne živě on-line a bude zahrnovat i možnost chatu, diskuse a odpovědi na otázky. Prezenční studenti navíc mohou získat 1 kredit za Praktické aplikace.

Řízení státu ve stavu krize - praktická aplikace

22. 4. 2020 13:14 vytvořil: Michal Šubrt

Vyzkoušejte si řízení státu v rámci krizové hry s bývalým členem vlády JUDr. Cyrilem Svobodou, Ph.D. VŠEM vypisuje online praktickou aplikaci/workshop Řízení státu ve stavu krize - krizová hra.

 • Na základě přihlášení na PA je studentovi přidělena role (např. prezident republiky, předseda vlády, ministr vnitra, ministr zdravotnictví, ministr zahraničních věcí apod.) a následně si připraví své vystoupení, jak by to dělal on, kdyby vykonával svěřenou funkci (roli). Praktická aplikace proběhne pod vedením JUDr. Cyrila Svobody, Ph.D. a za účasti Mgr. Ing. Jiřího Tobíška a JUDr. Petera Breziny, Ph.D.
 • Podrobný popis je uveden v anotaci praktické aplikace.
 • Praktická aplikace se bude konat ve dvou samostatných termínech 4.5.2020 a 11.5.2020 (14 - 16 hod).
 • Přihlášení bude možné na každý z termínů prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od 22.4.2020, 18 hod.
 • Kapacita je omezená na 15 studentů/ termín. Ostatní (nepřihlášení) studenti se mohou účastnit bez nároku na kredity.
 • Za úspěšné absolvování student obdrží 2 kredity v rámci PA.

Workshop (videoforum) Krizový management ve zdravotnictví aneb COVID-19

21. 4. 2020 12:34 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop na téma Krizový management ve zdravotnictví aneb COVID - 19 s Ing. Radkou Peškovou, Ph.D.

Zdravotnictví je tématem často sledovaným a diskutovaným nejenom odbornou, ale i širokou veřejností, a to zejména z důvodů permanentních změn, kterými neustále prochází. Zdravotnictví je obor, který s ohledem na jeho specifičnost zasluhuje významnou pozornost, zejména pak v současné době, kdy je dnes a denně pod drobnohledem nás všech. Aktuálním tématem nejenom českého zdravotnictví je současná virová situace COVID -19. Je to moment, kdy globální svět bojuje s nákazou a jeho úspěšnost spočívá především v reakční schopnosti jednotlivých aktérů - států, politiků, institutů, klíčových manažerů, krizových složek, lékařů, zdravotníků, prakticky všech, kteří se s danou situací střetávají.

Workshop se zaměří na:

 • Současnou situaci v souvislosti s COVID - 19
 • Prevenci rizik nejen v ČR
 • Správná identifikace rizik
 • Krizový management ve zdravotnictví v ČR

Zúčastněte se on-line workshopu na aktuální téma, který povede zástupce katedry podnikové ekonomiky VŠEM Ing. Radka Pešková, Ph.D.

 • Termín: 24.04.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Krizový management ve zdravotnictví
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Fond Národní knihovny a Knihovny AV ČR zpřístupněn

20. 4. 2020 15:58 vytvořil: Tereza Vlášková

Informujeme, že Národní knihovna zpřístupnila zdarma svůj digitální fond o rozsahu více než 206.000 titulů. Knihovna Akademie Věd ČR pak zpřístupnila své elektronické zdroje po registraci za 1 Kč.

Neváhejte využít tuto příležitost v přístupu k literárním zdrojům. O dalších možnostech usnadnění studia v aktuální situaci budeme dále informovat.

Opatření rektora č.3

20. 4. 2020 14:25 vytvořil: Michal Šubrt

Vzhledem k vývoji situace a v souladu s vládními nařízeními VŠEM vydává nové Opatření rektora 03/2020, které upravuje podmínky kontroly studia pro studenty ve fázi studia před konáním obhajoby BP/DP.

 • Možnost absolvovat EZK/EZZK pro studenty se zadáním BP/DP datovaným k obhajobě v měsíci červnu 2020 (či termínu dřívějším).
 • Hygienické požadavky na absolvování zkouškového soustředění.
 • Omezená kapacita 5 studentů/termín.

Workshop (videoforum) Ochrana spotřebitele

19. 4. 2020 10:52 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Ochrana spotřebitele s Mgr. Ing. Jiřím Tobíškem.


Každý jsme spotřebitel, na co si musíme dávat pozor, jaká máme práva? I v současné době na nás číhají vykukové, kteří nás chtějí obelstít. O některých jejich metodách a možnostech se bránit bude v rámci workshopu (on-line) přednášet Mgr. Ing. Jiří Tobíšek, který na VŠEM působí na katedře ekonomie. Dozvíte se zajímavé informace a zároveň můžete získat kredity za písemné práce.

 • Termín: 22.04.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Proč je nutno chránit spotřebitele?
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Projekt Dáme Jídlo - praktická aplikace

16. 4. 2020 15:14 vytvořil: Michal Šubrt

Využijte jedinečné příležitosti a vypracujte strategii marketingové komunikace společnosti Dáme Jídlo v rámci projektu Dáme jídlo během „letní okurkové sezóny“… aneb marketingová komunikace v období, kdy je skutečně potřeba.

 • Kompletní zadání projektu
 • Přihlášení bude možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od 17.4.2020, 12 hod.
 • Kapacita je omezená na 15 studentů.
 • 25.4.2020 od 9:00 se koná nepovinná online schůzka, 16.5.2020 je pak povinná prezentace projektu.
 • Za úspěšnou prezentaci student obdrží 3 kredity v rámci PA

Citační manažer Citace PRO Plus

16. 4. 2020 14:07 vytvořil: Michal Šubrt

VŠEM ve spolupráci s portálem citace.com zpřístupnila studentům testovací verzi  citačního manažeru Citace PRO Plus. Manažer zjednodušuje práci s citacemi v odborných pracích.

Workshop (videoforum) Výběr tématu závěrečné práce

15. 4. 2020 15:36 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Výběr tématu závěrečné práce a jak si všechno naplánovat a stihnout s Ing. Cyrilem Kotuličem, Ph.D., MBA.

Cílem workshopu je seznámit studenty s postupem při výběru tématu závěrečné práce, vytvoření pracovního plánu a návodem jak se vypořádat s jednotlivými částmi práce (formulace cíle, metodika, výzkumné metody, doporučení, a další). Workshop bude zaměřen na praktické použitelné rady. V závěru bude věnován prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů.

Workshop se zaměří na:

 • výběr tématu závěrečné práce z hlediska preferencí a aktuálních předpokladů a možností studenta
 • odhad času na zpracování práce a vytvoření plánu práce
 • postup při zpracování závěrečné práce
 • strukturu i jednotlivé části závěrečné práce
 • návody jak zvládnout jednotlivé části závěrečné práce (formulace cíle, metodika, výzkumné metody, doporučení a další)
 • nejčastější chyby, nedostatky, a jak se s nimi vypořádat
 • informace o možnostech konzultace s akademickými pracovníky VŠEM

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu, který povede zástupce katedry ekonomie VŠEM Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA.

 • Termín: 20.04.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.