VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Workshop Jak se změní život všech po pandemii?

9. 5. 2020 09:30 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Jak se změní život všech po pandemii? s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA, který na VŠEM zastupuje katedru managementu.

Jak se bude svět vyvíjet dále? Co se díky pandemii zbrzdí a co se urychlí? Na co se můžete začít připravovat? Jedním bodů je umělá inteligence. Víte, jak umělá inteligence funguje a kde všude se chystá její nasazení? Víte, jak si zajistit jistou práci do budoucna?

Ve workshopu se dozvíte, jak by se mohl změnit celý svět, např.:

 • Bude se mnohem méně létat a cestovat. Zkrachuje mnoho leteckých dopravců a cestovních kanceláří.
 • Uspíší se využívání digitalizace, robotizace a umělé inteligence (průmysl 4.0) v celém světě.
 • Uspíší se rozvoj telemedicíny.
 • Školy budou přecházet na online výuku.
 • Mnoha lidem se změní hodnoty.
 • Péče o staré lidi dostane nový rozměr.
 • Změní se doprava ve městech.
 • Lidé se budou méně navštěvovat.
 • Lidé budou jíst zdravěji.
 • Změní se pandemické plány států.
 • Spousta lidí přijde o práci.

Zúčastněte se zajímavého workshopu na aktuální téma s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA a pozvěte i své přátele a rodinu.

 • Termín: 13.05.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Jak se změní můj život po pandemii?
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.
 • Videozáznam z workshopu

Workshop (videoforum) Management v mimořádných situacích

7. 5. 2020 10:19 vytvořil: Veronika Hasmanová

Workshop (videoforum) na téma Management v mimořádných situacích s Ing. Evou Matouškovou. 

Cílem workshopu  je seznámit studenty se základními informacemi o managementu a jeho významu pro úspěšné fungování organizace.

Přehled základních okruhů workshopu:

 • Management – definice a obsah
 • Hlavní úkoly, kompetence, role a činnosti manažera
 • Manažerské úrovně a styly
 • Management v mimořádných situacích
 • Leadership vers. Management
 • Osobnost manažera – osobnostní předpoklady a vlastnosti, znalosti a dovednosti, motivace a potřeby

Po absolvování workshopu získáte alespoň základní informace o významu managementu a významné roli manažera pro úspěch organizace. Přidanou hodnotou je možnost zeptat se na to, co Vás v souvislosti s managementem, a to nejen v mimořádné situaci, zajímá.

 • Termín: 11.05.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Management v mimořádných situacích.
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Opatření rektora č.4

5. 5. 2020 14:18 vytvořil: Michal Šubrt

Na základě vývoje situace a v souladu s vládními nařízeními VŠEM vydává nové Opatření rektora 04/2020. Prosíme o jeho prostudování.

 • Možnost absolvovat EZK/EZZK pro všechny studenty.
 • Navýšení kapacity pro EZK/EZZK od 11.5.2020 na 15 studentů.
 • Hygienické požadavky na absolvování zkouškového soustředění.
 • Podmínky pro sick day.
 • Způsob vyzvednutí literatury na VŠEM

On-line workshop: Test kompetencí

5. 5. 2020 08:11 vytvořil: Tereza Vlášková

On-line workshop, který navazuje na absolvování testu kompetencí Behavera Jak využít výsledky diagnostiky pro osobní rozvoj a v manažerské praxi s Lukášem Macenauerem, MSc.

Behaviorální diagnostika může mít různé podoby. V každém případě dokáže velmi dobře měřit pracovní kompetence. Krátká úvodní přednáška vám přiblíží principy využití inovativních způsobů měření v HR a manažerské praxi. Zvláštní pozornost bude věnována vymezení pojmu "kompetence" jako takového a práci s kompetencemi právě v návaznosti na diagnostiku, kterou mají studenti VŠEM k dispozici.

V praktické části se dozvíte, jak využít výstupů simulace The Office Day a podívat se na sebe očima personalisty či manažera. Simulační hra je napsána psychology a lidmi z businessu a dá vám okamžitou zpětnou vazbu ve vašem profilu - na závěr si tedy studenti vyzkouší jak toho využít pro přípravu na pohovory a další vzdělávání.

Zkouškové termíny EZK/EZZK

30. 4. 2020 18:05 vytvořil: Tereza Vlášková

Od soboty 2.5.2020 mohou využívat termíny EZK/EZZK všichni studenti bez ohledu na ročník či fázi studia.

 • V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit akademickému pracovníkovi.
 • Student musí před zkouškou odeslat/uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta.
 • Je nutné dodržovat stanovené podmínky, jinak studentovi nebude umožněno zkouškový termín absolvovat.
 • Vzhledem ke kapacitnímu omezení není možné využít na zkoušku standardní sick day bez udání důvodu. Žádost zaslaná do 7 dnů musí být doplněna o relevantní podklad (např. potvrzení od lékaře).
 • Nadále není možné absolvovat jakékoliv další aktivity v budově VŠEM.

Workshop (videoforum) Grafika snadno a profesionálně v Canva

30. 4. 2020 13:39 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop na téma Grafika snadno a profesionálně v Canva s Ing. Lenkou Annou Moravec.

Tento workshop studenty seznámí se základy práce v on-line grafickém nástroji Canva. Není vyžadována žádná praktická znalost daného tématu a nástroj je možné využívat v základním nastavení zdarma. Po absolvování tohoto workshopu se budete umět zaregistrovat do on-line nástroje Canva, zorientovat se v něm, připravit jednoduché grafické materiály a podklady a umět pracovat s obrázky.

Workshop bude zahrnovat tyto oblasti:

 • Přihlášení / registrace do on-line nástroje Canva.
 • Dashboard: představení úvodní stránky včetně jednotlivých šablon.
 • Tvorba v Canvě: na praktických ukázkách budou představeny jednotlivé funkce nástroje a jak je při tvorbě používat, např. hudba, video, text, texty, prvky, pozadí, a další.
 • Tvorba sady pro značku: jak si do nástroje nahrát vlastní CI – logo, korporátní barvy a písmo.
 • Jak na pozadí obrázku: představení nástroje na odstranění pozadí na fotkách.
 • Jak na fotky: tipy na datábáze, kde získat potřebné fotky zdarma.

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu s praktickými ukázkami, povede ho Ing. Lenka Anna Moravec, která na VŠEM vyučuje digitální marketing.

 • Termín: 06.05.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání úkolu na základě zadání přednášející možnost získat 1 kredit do Praktických aplikací.
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Workshop (videoforum) Poruchy osobnosti

30. 4. 2020 12:57 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Poruchy osobnosti s Mgr. Michaelou Dvořákovou, která na VŠEM zastupuje katedru lidských zdrojů.

Zajímá Vás tématika spojená s psychopatologií? Tento workshop vás provede vybranými poruchami osobnosti. Dozvíte se něco o základních specifických poruchách osobnosti, jako je:

 • paranoidní porucha osobnosti
 • schizoidní porucha osobnosti
 • disociativní porucha osobnosti
 • emočně nestabilní porucha osobnosti
 • histrionská porucha osobnosti
 • anankastická porucha osobnosti
 • anxiózní porucha osobnosti

Budeme se zabývat jejich názvem, specifiky i rozřazením. Součástí workshopu bude také nastínění poruch osobnosti návykových a impulzivních, poruch pohlavní identity, sexuální preference a dalších nespecifických poruch osobnosti a chování u dospělých.

 • Termín: 04.05.2020 od 16:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Poruchy osobnosti a jejich vliv na běžný život.
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

PA Aplikovaná psychologie - Duben 2020

29. 4. 2020 09:19 vytvořil: Michal Šubrt

Informujeme o vypsání praktické aplikace Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Mgr. Michaela Dvořáková) v trimestru Duben 2020.

 • Podrobný popis je uveden v anotaci praktické aplikace.
 • Termíny konání: 05.06.2020 (9 - 12 hod.), 06.06.2020 (9 - 12 hod.), 13.06.2020 (15 - 18 hod.),  26.06.2020 (9 - 12 hod.), 27.06.2020 (9 - 12 hod.).
 • Přihlášení bude možné na každý z termínů prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od 29.4.2020, 12 hod.

Workshop (videoforum) Jak na homeoffice

25. 4. 2020 07:44 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Jak na homeoffice s doc. RNDr. Mirkem Křivánkem, CSc.

Home office je fenomén moderní digitální a virtuální doby. Donedávna byl brán jako vzácný benefit od zaměstnavatele, ale v současné době covidové se pomalu stává jevem tak náročným a nechtěným, že jej mnozí berou jako trest. Pojďme se společně zamyslet a sdílet jaké výhody a nevýhody nám home office právě teď přináší, jak z hlediska zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Co funguje a co nefunguje? Inspirujme a motivujme se navzájem a staňme se více efektivními.

 • Termín: 29.04.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Výhody a nevýhody homeoffice.
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Informace k aktuálním opatřením

24. 4. 2020 14:41 vytvořil: Michal Šubrt

Na základě častých dotazů uvádíme, že aktualizace vládního opatření ze dne 23.4.2020 nadále neumožňuje standardní výukový a administrativní režim na VŠEM. V platnosti tak jsou v plném rozsahu již zveřejněná mimořádná opatření.

EZK/EZZK na VŠEM je do odvolání umožněno pouze studentům se schváleným zadáním pro obhajobu v červnu 2020.

O dalších novinkách budeme informovat.