VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Hodnocení seminárních prací (červen 2014)

22. 7. 2014 13:53

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období červen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc červen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Konzultace k Elektronickému zápisu pro AR 2014/2015

7. 7. 2014 13:24 vytvořil: Lenka Tláskalová

Dne 11.7.2014 od 10:00 hod. se uskuteční on-line konzultace k provedení elektronického zápisu na AR 2014/2015 prostřednictvím aplikace Videoforum VŠEM. Konzultaci povede vedoucí studijního oddělení Bc. Tereza Tóthová. Ke konzultaci je zřízena virtuální místnost.

Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014

30. 6. 2014 14:46 vytvořil: Tereza Vlášková

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 02 (30/06/2014). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Z obsahu: Prázdninový provoz, zápis na AR 2014/2015, učební texty (základní literatura), ústní závěrečná zkouška (obhajoba BP/DP), prodloužení doby studia, harmonogram výuky, tištěná finální verze BP/DP, vydávání ISIC karet, platby na studijním oddělení (hotovostní platby, platební karty), navazující magisterské studium (Ing.), zanechání studia, studijní předměty (Podniková informatika, Aplikace podnikové informatiky), struktura studia/anotace/archiv cenových úrovní, Hosté VŠEM 2013/2014.

Elektronický zápis pro AR 2014/2015

28. 6. 2014 13:15 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.7.2014 probíhá elektronický zápis na AR 2014/2015, který je povinný pro všechny studenty, kteří nemají uzavřené studium (klasifikace zkoušek, seminárních prací). EZ se týká i studentů prodlužující studium. Pokyny pro EZ dle jednotlivých studijních oborů, viz http://www.vsem.cz/zapis-uchazece-studenta.html

Hodnocení seminárních prací (květen 2014)

25. 6. 2014 10:36

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období květen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc květen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Obhajoby BP/DP červen 2014

22. 6. 2014 16:00

Ústní obhajoba bakalářských/diplomových prací bude probíhat v termínech 25.6.2014 (Ing./MBA) a 26.6.2014 a 27.6.2014 (Bc.) od 9:00 do 16:00 hod. Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře, viz http://www.vsem.cz/narizeni-rektora-vsem.html Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Hodnocení seminárních prací (duben 2014)

22. 5. 2014 16:35

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období duben 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc duben 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Elektronické zkouškové zápočty (EZP)

28. 4. 2014 11:40 vytvořil: Tereza Vlášková

Od pondělí 5. 5. 2014 bude studentům umožněno přihlašování na opravné zkouškové termíny z Praktických aplikací (PA) v rámci elektronických zkouškových termínů, tzv. Elektronický zkouškový zápočet (EZP). Opravné zkoušky budou probíhat v rámci vypsaných termínů EZT a ve stejné zkouškové místnosti (č. 404).

Přihlášení na EZP probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZP (praktické aplikace v českém jazyce) nebo prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZT (praktické aplikace v anglickém jazyce). Studenti se na opravný pokus z hlásí pouze v případě, že již mají danou PA klasifikovanou jako NZP/nevyhověl (4).

Odevzdání bakalářské/diplomové práce

28. 4. 2014 11:23 vytvořil: Tereza Vlášková

Vzhledem ke státnímu svátku bude dne 1. 5. 2014 uzavřeno studijní oddělení. Dva výtisky bakalářské/diplomové práce je tedy nutné pro možnost obhajoby BP/DP v červnu 2014 odevzdat na studijní oddělení do 30. 4. 2014 (v rámci úřední doby 10 - 17 hod.). Elektronická verze BP/DP musí být v SIS VŠEM odevzdána do 1. 5. 2014 včetně.

Hodnocení seminárních prací (březen 2014)

10. 4. 2014 10:53 vytvořil: Tereza Vlášková

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období březen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc březen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.