VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

AM ČR v halové atletice

7. 12. 2014 12:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Dne 5.1.2015 se koná Akademické mistrovství České republiky v halové atletice jednotlivců a družstev, viz propozice mistrovství. Přihlášku mohou zaslat studenti prezenčního i kombinovaného studia s platným studentským průkazem a lékařskou prohlídkou s věkovým omezením do 28 let. Přihlášky je možné zasílat dle pokynů do 2.1.2015.

Fotografie z exkurze do pivovaru Bernard

4. 12. 2014 15:25 vytvořil: Lenka Tláskalová

1

PA Fórum Zlaté koruny

18. 11. 2014 16:22 vytvořil: Lenka Tláskalová

V rámci Praktických aplikací Vám nabízíme možnost účastnit se Fóra Zlaté koruny, které se uskuteční dne 4.12.2014. Tématem fóra je Konkurenceschopnost. Studenti VŠEM mají vstup na fórum zdarma.
Více informací a registrace. Studenti se přihlašují též prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na PA/SP.

Za účast na fóru a následné odevzdání zápočtové práce (do 30 dní od termínu konání) v rozsahu 3-4 stran na téma Konkurenceschopnost ČR studenti bakalářských i magisterských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS.

Posilovna VŠEM

7. 11. 2014 15:46 vytvořil: Tereza Vlášková

Od pondělí 10.11.2014 mohou studenti a absolventi VŠEM využívat posilovnu již od 9 hod.

Třídíme odpad

4. 11. 2014 11:12 vytvořil: Lenka Tláskalová

VŠEM podporuje zdravé životní prostředí, proto v budově můžete najít koše na tříděný odpad (papír, plast). Prosíme, využívejte tuto možnost a třiďte s námi. Zároveň pro zlepšení studijních podmínek a zkulturnění výukového prostředí prosíme, uklízejte své odpadky po skončení výuky. Děkujeme, že jste ohleduplní.

Konverzace v Aj pro studenty

27. 10. 2014 09:34 vytvořil: Lenka Tláskalová

Od listopadu 2014 můžete na VŠEM navštěvovat konverzace v anglickém jazyce. Konverzace budou probíhat v prostorách VŠEM, na aktuální téma vždy v úterý (12:00 - 13:30 hod.) a ve čtvrtek (14:00 - 15:30). Jednotlivé výukové dny na sebe tematicky nenavazují a studenti mohou navštěvovat kurzy v jakýkoliv vybraný den. Účast na jednotlivých hodinách je dobrovolná, bez přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM.

http://www.vsem.cz/vyuka-cizich-jazyku.html

Obhajoby BP/DP říjen 2014

24. 10. 2014 17:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Ústní obhajoby bakalářských prací budou probíhat v termínech 29.10.2014 (9:00 - 15:30 hod.), 30.10.2014 (9:00 - 15:00 hod.) a obhajoby diplomových prací v termínu 31.10.2014 (9:00 - 17:00 hod.). Studenti se mohou obhajob zúčastnit jako přihlížející bez nutnosti svoji účast předem oznamovat.

Bakalářský/diplomový seminář

22. 10. 2014 11:36 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech středa 12.11.2014 od 12:30 hod. a sobota 15.11.2014 od 12:00 hod. proběhne Finální modul (bakalářský/diplomový seminář) zaměřený na administraci závěrečných prací, závěrečných zkoušek a obhajoby BP/DP. Seminář je určen především studentům, kteří plánují výběr tématu BP/DP v tomto trimestru. Studenti se na seminář nemusí předem hlásit.

Termíny konání videokonzultací v rámci výuky a k odborným pracím

21. 10. 2014 11:21 vytvořil: Lenka Tláskalová

Termíny konání videokonzultací v rámci výuky (SIS VŠEM/Rozvrh studenta) a termíny konzultací k SP/BP/DP umístěny na jednotnou stránku s přímým proklikem na kontrétné virtuální místnosti, viz

http://www.vsem.cz/videoforum.html

Slavnostní promoce VŠEM

20. 10. 2014 09:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Slavnostní promoce VŠEM se uskuteční v termínech 27.11. a 28.11.2014, kdy přesný termín a čas promoce absolventů bude uveden v pozvánce, kterou všichni účastníci obdrží minimálně 14 dnů předem.