VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Oznámení rektora VŠEM

31. 3. 2015 12:23 vytvořil: Tereza Vlášková

V SIS VŠEM bylo zveřejněno Oznámení rektora VŠEM č.01 (náhrada za Zpravodaj VŠEM). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Oznámení rektora oznamuje změny a aktualizace v rámci kontroly a administrace studia a je součástí Vnitřních předpisů VŠEM, viz
https://www.vsem.cz/oznameni-rektora-vsem.html

Praktická aplikace Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR

16. 2. 2015 15:39 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vypsána Praktická aplikace - workshop s praktickými ukázkami, modelové situace, případové studie, příklady z praxe. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA. Určeno pro studenty prezenční i kombinované formy studia.

Databáze proquest - ukončení

9. 2. 2015 10:53 vytvořil: Lenka Tláskalová

Od února 2015 byl ukončen přístup do databáze Proquest, kdy studenti mají možnost využívat elektronické informační zdroje od Knihovny AV ČR, více informací na stránkách viz Knihovna AV ČR.

Licenční soubor Locklizard

2. 2. 2015 14:12 vytvořil: Michal Šubrt

V případě smazání/odstranění licenčního soubor Locklizard (soubory ve formátu PDC) ze studentského e-mailu, je možné opětovné zaslání prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Licence LockLizard s tím, že je nová licence následně vložena do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Průběh a administrace studia.

Kompletní informace k licenci Locklizard, viz http://www.vsem.cz/locklizard-vsem.html

Hodnocení průběhu obhajob SP za I. trimestr 2014/2015

26. 1. 2015 17:49 vytvořil: Lenka Tláskalová

Videolearning VŠEM - nové přednášky

16. 1. 2015 13:23 vytvořil: Lenka Tláskalová

Dokončeny a studentům zpřístupněny tyto přednášky:

  • Řízení lidských zdrojů (Markéta Šnýdrová)
  • Makretingový výzkum v praxi automobilového průmyslu II. (Jiří Boháček)

Konverzace v Aj (od ledna 2015)

1. 1. 2015 21:05 vytvořil: Lenka Tláskalová

V roce 2015, od 6.1.2015, pokračuje konverzace v anglickém jazyce v nezměněných termínech úterý (12:00 - 13:30 hod.) a ve čtvrtek (14:00 - 15:30 hod.).
Od 17.1.2015 byly také přidány termíny konverzací v anglickém jazyce v termínech každá druhá sobota 12:30 - 13:30 hod. Konkrétní termíny, viz https://sis.vsem.cz/sfsis/EventsCalendarSigning
Jednotlivé výukové dny na sebe tematicky nenavazují a studenti mohou navštěvovat kurzy v jakýkoliv vybraný den. Účast na jednotlivých hodinách je dobrovolná, bez přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM.

Posilovna VŠEM uzavřena (5.1. - 18.1.2015)

21. 12. 2014 10:02 vytvořil: Tereza Vlášková

Z provozních důvodů bude od 5.1.2015 do 18.1.2015 uzavřena posilovna VŠEM. Děkujeme za pochopení.

Praktické aplikace AJ (bc/ing)

15. 12. 2014 10:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace - studijní předměty v AJ (bc/ing), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace PA v AJPA obecné informace Přihlášení na praktickou aplikaci je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA a to od 19.12.2014.

Obhajoby BP/DP leden 2015

8. 12. 2014 15:00 vytvořil: Jana Bauernöplová

Ústní obhajoby závěrečných prací budou probíhat 27.1. a 28.1.2015 (Bc.), respektive 30.1.2015 (Ing., MBA). Na vybraný termín se je možné přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta do 10.1.2015.