VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Prodloužení studia od 1.5.2015

26. 5. 2015 14:22 vytvořil: Michal Šubrt

Studenti, kterým bylo prodlouženo studium na období 1.5.2015 - 30.4.2016 mají v SIS VŠEM/Soubory studenta k dispozici smlouvu o prodloužení studia. Do 1.6.2015 je nutné nahrát podepsanou smlouvu do SIS VŠEM/Soubory studenta a uhradit studijní poplatky prostřednictvím eShopu VŠEM, viz Administrace plateb.

Konzultace k záverečným pracím

22. 5. 2015 09:48 vytvořil: Lenka Tláskalová

V rámci Studijní poradny VŠEM mohou studenti konzultovat své závěrečné práce:

1) Administrace závěrečné práce (termíny, podmínky a formální požadavky pro zadání práce a finální verzi, absolvování ZZK, obhajoba, prodloužení harmonogramu, opravné pokusy) -  Mgr. Jana Bauernöplová

2) Metodologie a odborná část (výběr vhodného tématu, koncepty zpracování práce, postup a harmonogram, metody vědecké práce, doporučení vhodného vedoucího práce; konzultace neslouží k vedení již zahájené práce) Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Na konzultaci je nutné se předem objednat přes Studijní formulář, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu termínu konání Studijní poradny. Spolu s objednávkou student zašle obsah konzultace a případně koncept své závěrečné práce

Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v lednu 2015

22. 5. 2015 09:21 vytvořil: Jana Bauernöplová

Cooking party VŠEM

15. 5. 2015 15:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Chcete poznat Erasmus studenty na VŠEM? Chcete se zapojit do mimoškolních aktivit VŠEM? Chcete ochutnat národní jídla různých kultur? Přijďte na Cooking party ve čtvrtek 21.5. od 16:00.

Srdečně zve Ema Krhovská, předsedkyně MSK VŠEM

Seminář ke psaní seminárních prací (zásady správného citování)

13. 5. 2015 08:59 vytvořil: Lenka Tláskalová

V termínech 4. a 18.6.2015 vždy od 14:00 se uskuteční semináře k problematice citací převzatých textů. Semináře vede Ing. Helena Smolová, Ph.D., za odevzdání eseje mohou studenti prezenční formy studia obdržet 1ECTS kredit. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM.

Seminář má studentům poskytnout základní informace o psaní a struktuře seminárních prací, o práci s literaturou, bibliografickými záznamy a citacemi v textu práce. Seminář informuje o postupech psaní práce a zpracování sekundárních dat pro teoretickou část práce.

Obhajoby BP/DP červen 2015

11. 5. 2015 13:03 vytvořil: Jana Bauernöplová

Ústní obhajoby závěrečných prací budou probíhat 22.6. a 23.6.2015 (Bc.), respektive 25.6.2015 (Ing., MBA). Na vybraný termín je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta do 10.6.2015.

Veškeré podmínky pro účast na obhajobě (uzavření studia, absolvování a klasifikace ZZK, schválená finální verze BP/DP) je nutné splnit do 10.6.2015, kdy v opačném případě se student musí z termínu pro obhajoby odhlásit.

Praktická aplikace 3D tisk

30. 4. 2015 14:54 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace - 3D tisk (Bc./Ing.) v úterý 12.5.2015 (17,00 - 19,00 hod.). Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA.


Zajímá Vás technologie 3D tisku? Chcete proniknout do jejích teoretických základů, dozvědět se, co samotnému tisku předchází, ale hlavně vidět fungování 3D tiskárny typu RepRap v praxi? Pokud jste odpověděli kladně, přijďte na akci Skill-portu VŠEM.

Konverzace AJ

16. 4. 2015 13:57 vytvořil: Lenka Tláskalová

Na konci dubna 2015 dojde pro nezájem ze strany studentů k ukončení konverzační výuky AJ.

Čtvrteční konverzace se posouvají z 14:00 hod. na 14:30 hod.

PA Human resources management

14. 4. 2015 12:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Praktická aplikace Dr. Dominica Drillona z La Rochelle Business School na téma Human Resources Management ve středu 15.4.2015 (13,00 - 17,00 hod.).
To manage a team: a delicate and responsible act. Today′s students, tomorrow′s probably leaders and managers.
Objective and contents: Awareness of the responsibility of the manager's action. Responsibility towards his company and all stakeholders.
• What is a manager and how should it work?
• Contradictions and paradoxes. You said: “performance” but what kind of performance is it (profit, planet or people)?
• What are the skills and drivers to lead a team to the performance?
• Some consequences in the world of management that takes only the financial aspects: psychosocial risk
Za odevzdání zápočtové práce na dané téma v českém nebo anglickém jazyce můžete získat 1 ECTS kredit.

Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA.

Další praktické aplikace (bc/ing)

8. 4. 2015 11:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny další Praktické aplikace (bc/ing) v českém jazyce na trimestr Duben 2015 (Základy užité grafiky pro marketing, Aplikovaná psychologie a psychoterapie, Leadership), kdy konkrétní termíny naleznete prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA. Anotace jednotlivých praktických aplikací, viz
http://www.vsem.cz/prakticke-aplikace-seminar-ar-20142015.html