VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Kontrola údajů v SIS VŠEM

17. 8. 2015 11:54 vytvořil: Tereza Vlášková

Studenti jsou povinni průběžně kontrolovat a aktualizovat své údaje v SIS VŠEM/Kontaktní údaje studenta. Žádáme tedy všechny studenty o kontrolu a případnou aktualizaci údajů (kontaktní údaje, údaje o zaměstnavateli atd.) tak, aby odpovídaly skutečnému stavu a to do 31.8.2015.

Zkouškové termíny AR 2015/2016

14. 8. 2015 16:29 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány zkouškové termíny (EZK/EZZK/EZP) na AR 2015/2016 (trimestr Září 2015), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Zkouškové období pro studenty s cenovou úrovní KLASIK v trimestru Září 2015 je stanoveno v termínech 4.9. - 9.10.2015.

Upozorňujeme studenty, že v případě přihlašování na EZK/EZZK/EZP v AR 2016/2017 do 31.8.2015 je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2015/2016.

Omezení provozu 15.-16.8.2015

10. 8. 2015 14:00 vytvořil: Michal Šubrt

V termínu 15.8. - 16.8.2015 bude uzavřeno studijní oddělení a knihovna/studovna VŠEM v době konání zkouškového termínu (vždy 14 - 15 hod.)

Ukončení přístupu do databáze Ebrary k 31.8.2015

5. 8. 2015 09:58 vytvořil: Lenka Tláskalová

K 31.8.2015 bude ukončen přístup k databázi Ebrary (elektronická knižní databáze odborných publikací z oblasti Business & Economics v AJ) prostřednictvím společnosti ProQuest. Studenti mohou tuto databázi využívat prostřednictvím Knihovny Akademie věd ČR, která nabízí publikace z oblastí: antropologie, obchod, počítače a IT, vzdělávání, strojírenství a technologie, umění, historie, jazyky a literatura, právo, přírodní vědy, medicína, fyzikální vědy, psychologie, náboženství a společenské vědy.

Elektronický zápis uchazečů o studium (zahájení Říjen 2015)

10. 7. 2015 13:37 vytvořil: Lenka Tláskalová

Sestavení rozvrhu pro 1. ročník studia v rámci zápisu do studia provádí za uchazeče studijní oddělení dle struktury studijního oboru a zvolené oborové specializace, a to po splnění podmínek zápisu do studia (viz SIS VŠEM/Soubory  uchazeče/studenta - Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení a přijetí ke studiu).
Konkrétní časový harmonogram studia (rozvrh studenta) pro AR 2015/2016 bude mít uchazeč k dispozici v rámci SIS VŠEM/Rozvrh studenta, který je zveřejněn na základě naplnění kapacit jednotlivých studijních skupin, nejpozději 7 dní před datem konání Úvodu do studia.

Elektronický zápis na AR 2015/2016 (studenti)

30. 6. 2015 14:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.7. do 31.8.2015 probíhá Elektronický zápis na akademický rok 2015/2016 (vytvoření/sestavení/potvrzení rozvrhu), který je POVINNÝ PRO VŠECHNY STUDENTY VŠEM (tj. studenti ve standardní době studia, prodloužení studia nebo bez přímé výuky).

Prázdninový provoz VŠEM

29. 6. 2015 13:34 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.7.2015 do 31.8.2015 probíhá prázdninový provoz všech pedagogických pracovišť VŠEM, tj. čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM.

  • Úřední doba studijního oddělení v rámci prázdninového provozu zůstává nezměněna s výjimkou termínů, kdy bude studijní oddělení uzavřeno v době konání zkouškových termínů (EZK, EZZK). Tyto termíny budou vždy uvedeny v Aktualitách SIS VŠEM.
  • V rámci prázdninového provozu je zkrácena provozní doba posilovny VŠEM, Klubu VŠEM a Studovny/Knihovny VŠEM, a to do 17 hod.

eShop VŠEM Administrace plateb

29. 6. 2015 11:05 vytvořil: Michal Šubrt

U všech realizovaných plateb (studijní poplatky/školné, mimořádné termíny a služby, literatura) dochází ke komplexnímu přechodu na platby prostřednictvím eShopu VŠEM, viz eShop VŠEM

  • V rámci úhrady studijních poplatků je studentem vybrána konkrétní částka studijních poplatků/školného pro danou cenovou úroveň, kdy platbu je nutné provést do stanoveného termínu splatnosti, viz Administrace plateb
  • O rozdělení plateb studenti již nežádájí, pouze o Studentský úvěr (10+1).

Výběrové řízení Erasmus

26. 6. 2015 11:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vážení studenti, rádi bychom vás upozornili na otevření II. kola výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+:

1) Studijní pobyt bude možné realizovat v období 1.1.2016 - 30.6.2016, více informací naleznete na webových stránkách Erasmus+ Studijní pobyty, viz

2) Praktické stáže je možné realizovat od 1.6.2015 do 30.9.2016., více informací naleznete na webových stránkách Erasmus+ Praktické stáže, viz

3) Přihlášky je možné zasílat do 1.9.2015 prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře.

Obhajoby BP/DP

22. 6. 2015 08:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Ve dnech 22.6., 23.6. a 25.6.2015 probíhají na VŠEM obhajoby bakalářských a diplomových prací. V těchto dnech nejsou vypsány elektronické zkouškové termíny a reakce na žádosti a dotazy zaslané přes SIS VŠEM se mohou prodloužit. Děkujeme za pochopení.