VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Praktické aplikace září 2020

23. 9. 2020 14:05 vytvořil: Michal Šubrt

Připomínáme způsob výuky praktických aplikací:

 • Praktické aplikace se konají standardně v budově VŠEM, pokud není v anotaci uvedeno jinak (PA Emoce a jejich zvládání). Student je povinen uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM. Studenti mají po celou dobu přítomnosti v budově VŠEM zakrytá ústa a nos.
 • O případné aktualizaci budou studenti informováni.

Opatření rektora č. 01 2020/2021

21. 9. 2020 11:30 vytvořil: Michal Šubrt

na základě zhoršení epidemiologické situace a vzhledem k nařízení příslušných státních orgánů VŠEM vydává nové Opatření rektora č. 01 2020/2021:

 • Od pondělí 21.9.2020 dochází k převedení prezenční části výuky na online formu (vyjma praktických aplikací).
 • Od 1.10.2020 bude online výuka realizována prostřednictvím aplikace MS Teams.
 • Zkouškové termíny EZK v omezené kapacitě 10 studentů.
 • Povinné zakrytí úst a nosu ve všech prostorách VŠEM.

Skill-Port VŠEM: Vývoj světové ekonomiky po pandemii COVID 19

15. 9. 2020 11:03 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Vývoj světové ekonomiky po pandemii COVID 19.

Jan Bureš je hlavním ekonomem Patria Finance a členem týmu ekonomů skupiny KBC/ČSOB. Zaměřuje se na analýzu německé ekonomiky a střední Evropy, kdy zvláštní pozornost věnuje české ekonomice a její interakci s vývojem v Německu a v eurozóně.

V rámci výkladu se dozvíte, jak velký dopad vyvolalo vypnutí ekonomiky v první polovině tohoto roku. Pan Bureš se také bude věnovat tomu, co může přinést druhá vlna pandemie a jak silné mohou být druhotné negativní dopady do poptávky. Podnětem k diskuzi může být mimojiné například i otázka, zda je reakce vlád a centrálních bank v současné situaci dostatečná.

Povinné semináře (BP/DP) - trimestr Září 2020

15. 9. 2020 06:51 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány termíny bakalářských/diplomových seminářů na trimestr Září 2020. Student absolvuje pouze jeden seminář (buď Bakalářský/Diplomový seminář nebo Seminář BP/DP). Student se na semináře nepřihlašuje. Absolvování semináře je povinné pro možnost schválení zadání BP/DP. Semináře aktuálně probíhají online prostřednictvím Videofora VŠEM.

Bakalářský seminář (Bc.)

 • 7.11.2020 (12:15 - 13:15 hod.)

Diplomový seminář (Ing./MBA)

 • 12.11.2020 (12:15 - 13:15 hod.)

Seminář BP/DP (Bc./Ing./MBA)

 • 18.10.2020 (12:30 - 13:30 hod.)

Praktické aplikace trimestr Říjen 2020

14. 9. 2020 13:18 vytvořil: Michal Šubrt

Byly zveřejněny Praktické aplikace - Odborné semináře (Bc/Ing) pro trimestr Říjen 2020, viz Anotace Odborné semináře

 • Konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. S realizací se aktuálně počítá v rámci klasické prezenční formy (kromě PA Emoce a jejich zvládání).
 • Přihlášení na PA bude možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od 16.9.2020, 12 hod. (termín zahájení Říjen 2019, Leden 2020 a Duben 2020) a od 17.9.2020, 12 hod. (ostatní).

SkillPort VŠEM: Relationship Marketing - Essence and Principles

9. 9. 2020 12:27 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Byl vypsán SkillPort VŠEM: Relationship Marketing - Essence and Principles.

The lecture focuses on a current topic of relationship marketing, in particular its essence and principles. A part of the lecture will be devoted to the differences between transactional marketing and relationship marketing. The concept of customer lifetime value (CLTV) and approaches for its calculation will be discussed as well. Moreover, the lecture will point out the best practices of relationship marketing in services and B2B markets.

Zveme Vás na anglickou přednášku v rámci SkillPort VŠEM, kterou povede hostující lektorka z partnerské univerzity a během které získáte zajímavé informace a zároveň kredity za písemné práce.

 • Termín: 24.9.2020 17:00 - 19:00 hod.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej nebo aplikační studie; v českém či anglickém jazyce) je možné získat 1, respektive 2 kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci aplikační studie).
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací.

 

Workshop Zpracování písemných výstupů

9. 9. 2020 12:11 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Zpracování písemných výstupů s PhDr. Gabrielou Ježkovou Petrů.

Cílem workshopu je seznámit studenty s postupem při zpracování písemných výstupů na VŠEM (praktické, zápočtové a seminární práce). Workshop bude zaměřen na propojení písemných pokynů pro psaní písemných výstupů s jejich praktickým aplikováním při zpracování. V závěru bude věnován prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů.

Workshop se zaměří na:

 • charakteristiku a výběr písemného výstupu z hlediska náročnosti zpracování daných písemných výstupů
 • postup při zpracování jednotlivých typů písemných výstupů a to ve formě praktického návodu, jehož cílem je usnadnit studentům zpracování písemného výstupu
 • celkovou strukturu i jednotlivé části písemného výstupu.
 • nejčastější chyby a nedostatky
 • informace o možnostech konzultace s akademickými pracovníky VŠEM.

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu, který povede zástupce katedry lidských zdrojů VŠEM PhDr. Gabriela Ježková Petrů.

 • Termín: 15.09.2020 od 11:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Obhajoby BP/DP Říjen 2020

8. 9. 2020 15:25 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Obhajoby závěrečných prací v říjnu 2020 proběhnou ve dnech 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 (Bc/Ing/MBA). Na vybraný termín obhajoby závěrečné práce je již možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP.

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě včetně přihlášení na konkrétní termín je nutné splnit do 10. 10. 2020. Připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat Výstupní test oborového základu.
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10. 10. 2020 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z daného termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP

Skill-Port VŠEM: Móda jako ekologická kategorie

7. 9. 2020 12:51 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Móda jako ekologická kategorie.

Ing. Otakar Petráček v současnosti pracuje jako generální ředitel v obchodní korporaci MILETA, a.s., která patří k největším textilním výrobcům v Evropě, především v oblasti výroby kapesníků, košilovin a batistů.

Přednáška pana Petráčka bude zaměřena především na pochopení významu inovace jako klíčového faktoru aktuálního rozvoje a kvality života s důrazem na environmentální udržitelnost. Volba udržitelných tkanin je jednou z prvních věcí, které můžeme udělat pro to, aby byly naše šatníky ekologičtější. Přijďte si poslechnout, jak se výrobci oděvů pokouší sladit svoje zájmy se zájmy milovníků módy a jejich odpůrců kvůli negativnímu vlivu na planetu.

Opatření rektora č. 6

1. 9. 2020 17:10 vytvořil: Michal Šubrt

Vzhledem k začátku akademického roku 2020/2021 a zahájení výuky vydává VŠEM nové Opatření rektora č. 6:

 • Výuka probíhá standardně v budově VŠEM, kdy je doporučeno dodržovat v lavicích rozestupy 1,5 metru.
 • Povinné zakrytí úst a nosu ve společných prostorách VŠEM (zkoušková místnost, chodby, knihovna...).
 • Uzavření posilovny do odvolání.
 • Otevírací doba knihovny/studenty VŠEM a klubu VŠEM od 9 do 17 hod.